Sproggruppe

Hune Naturbørnehave

Tryghed -Nærværende voksne -Plads til forskellighed - Det enkelte barn - Venskab - Retfærdig konflikt løsning

Sproggruppe

 

I Hune Natur børnehave lægger vi meget vægt på barnets sproglige udvikling.

 

- Da sproget er en meget vigtig del i barnets udvikling, for at opbygge sociale relationer til andre børn og voksne.

- Til at kommunikere med andre

- Til at indgå i legesituationer

- Til at løse konflikter

- Til at klare sig senere i livet

 

Derfor har vi valgt at have fokus på sprogrelaterede aktiviteter, som dialogisk læsning, historiefortælling, samtaler i dagligdagen, emner om temaer, rim/remser, sange(tit med fagter) og sanglege, små quizzer, teater m.m.

 

Vi har også valgt at tage børn med sprogvanskeligheder fra til en sproggruppe.

Her er der mere plads til at fordybe, lytte og turde fortælle, da der ikke er så mange børn, som i hverdagen på stuen.

I sproggruppen sætter vi fokus på små historier, små lege, rim/remser, modsætninger, små spil, mundgymnastik m.m.

 

Der har også været perioder hvor vi har talt om modsætninger, farver, og andre små emner.

Vi føler, det er godt at have den mulighed, da de sprogsvage børn får mere plads til at turde åbne sig i en lille gruppe først, og senere så blander sig i den store gruppe.

 

Githa K. Nybo Christensen (sprogpædagog)

 

Hune NaturBørnehave hunenatur@gmail.com